Yêu thíchUSDTUSDC
Tiền mã hóa
Giá cuối cùng
Thay đổi

Không có thị trường

ZB/QC
 • --

 • 0%

 • --

 • --

 • ZB

giới hạn đơn hàng

Kế hoạch ủy thác

Có sẵn -- QC

QC
Giá
ZB
Số lượng
0%
QC
Số lượng giao dịch

Có sẵn -- ZB

QC
Giá
ZB
Số lượng
0%
QC
Số lượng giao dịch
Chức vụGiá(QC)Số lượng(ZB)
  0≈ 0 CNY
   Lệnh giới hạn Kế hoạch ủy thác Thống kê đơn hàng
   Thời gian
   Loại hình
   Hướng đi
   Giá/Giá giao dịch(QC)
   Số lượng/Đã hoàn thành(ZB)
   Giá kích hoạt(QC)
   Tổng doanh thu(QC)
   Tiểu bang
   Nguồn
   Hoạt động

   Không có hồ sơ