Yêu thíchUSDTUSDC
Tiền mã hóa
Giá cuối cùng
Thay đổi

Không có thị trường

GALA/BUSD
 • --

 • 0%

 • --

 • --

 • GALA

giới hạn đơn hàng

Kế hoạch ủy thác

Có sẵn -- BUSD

BUSD
Giá
GALA
Số lượng
0%
BUSD
Số lượng giao dịch

Có sẵn -- GALA

BUSD
Giá
GALA
Số lượng
0%
BUSD
Số lượng giao dịch
Chức vụGiá(BUSD)Số lượng(GALA)
  0≈ 0 CNY
   Lệnh giới hạn Kế hoạch ủy thác Thống kê đơn hàng
   Thời gian
   Loại hình
   Hướng đi
   Giá/Giá giao dịch(BUSD)
   Số lượng/Đã hoàn thành(GALA)
   Giá kích hoạt(BUSD)
   Tổng doanh thu(BUSD)
   Tiểu bang
   Nguồn
   Hoạt động

   Không có hồ sơ