Thị trườngSự lan truyền hiện tại (%)1H Chênh lệch trung bình (%)1H Chênh lệch tối thiểu (%)1H Chênh lệch tối đa (%)1D Chênh lệch trung bình (%)1D Chênh lệch tối thiểu (%)1D Chênh lệch tối đa (%)Chênh lệch trung bình 7D (%)Chênh lệch tối thiểu 7D (%)Mức chênh lệch tối đa 7D (%)