BW合伙人

成为BW合伙人,最高可获取40%的现货(包含杠杆)交易手续费返佣,Hiểu các quy tắc giảm giá >

Mã giới thiệu mặc định
Cài đặt lời mời
Tỷ lệ hoa hồng Giao dịch giao ngay của bạn
-
Tỷ lệ hoàn tiền của bạn bè
-
Tỷ lệ hoàn trả trong tương lai của bạn
-
Tỷ lệ hoàn tiền của bạn bè
-
ID giới thiệu
-
Sao chép
Liên kết giới thiệu
-
Sao chép
Áp phích lời mời
Mã QR
Tổng quan về dữ liệu Danh sách bạn bè Lịch sử hoa hồng Phần thưởng hoa hồng được chia sẻ với bạn

Tổng quan về dữ liệu

Tổng hoa hồng kiếm được
-USDT
Hoa hồng kiếm được ngày hôm qua
-USDT
Hoa hồng tích lũy Hợp đồng Futures
-USDT
Phát hành hôm qua
-USDT

Danh sách bạn bè

Không tìm thấy dữ liệu nào
  • Trước
  • 1
  • Tiếp theo

Lịch sử hoa hồng

Chi tiết Hoàn trả Hoa hồng của Hợp đồng

Không tìm thấy dữ liệu nào

Điều này cho thấy hoa hồng bạn kiếm được từ việc mời bạn bè thực hiện giao dịch trên BW6

  • Trước
  • 1
  • Tiếp theo

Tiền thưởng hoa hồng kiếm được

Chi tiết Hoàn tiền trên Hợp đồng

Không tìm thấy dữ liệu nào

Điều này cho thấy phần thưởng bạn nhận được như một người được mời

  • Trước
  • 1
  • Tiếp theo